J

urgen Ruof (
1960 Waiblingen)
In 1992 volgde ik door relatieproblemen ingegeven mijn eerste groep. Het ging over intimiteit en contact. Veel begreep ik er niet van, maar ik was diep geraakt en mijn leven veranderde ingrijpend. Stond bij de groepen en trainingen die volgden aanvankelijk mijn persoonlijke groei centraal, het verlangen om met mensen te werken en op die manier mijn kennis en vaardigheden aan te bieden kwam steeds vaker naar voren. Een logische stap was dan ook om een therapeutenopleiding te gaan volgen.
Sinds 2004 ben ik werkzaam als Gestalttherapeut. Sinds 2006 ontwikkel en verzorg ik ook trainingen voor de Stichting Helderheid in Utrecht.
A

mati de Jong (1970 Leiden)
Op zoek naar mezelf ging ik na de middelbare school voor  langere tijd op reis. Bij terugkomst ben ik psychologie gaan studeren aan de VU in Amsterdam. Sinds 2000 werk ik als GZ-psycholoog met mensen met uiteenlopende problemen; werk dat vraagt om een open blik om de individuele klachten te kunnen begrijpen in hun context. Vaak staan problemen niet op zich, maar zijn onderdeel van een groter geheel, zoals een relatie of een gezinssysteem.
De invloed van relaties reikt ver en betekenisvolle relaties zijn dan ook van niet te onderschatten belang. Dit is waarom ik graag met stellen werk.
 
v i s i e   |   w e r k w i j z e   |   o v e r  o n s   |   a a n v u l l e n d